Online platformuna kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapan öğrencimiz, 10.000’i aşkın multimedya sayfadan oluşan 30 farklı derse erişebilir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı/kodlama, web tasarımı, girişimcilik alanlarındaki dersler kendi içlerinde giriş, orta ve ileri seviye olarak sınıflandırılmıştır. Böylece  öğrencimiz bilişimle üretim bilgi ve becerisi ile bu bilgi ve becerilerini matematik ve fen bilimleri dersleri ağırlıklı olmak üzere diğer tüm disiplinlerle harmanlama şansını bulabilmektedir.

Kodlama Eğitimlerimiz

Bugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı dünyada etraflarında bulunan her şeyin üzerinde elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu şeyler, internete bağlı olacak ve her zaman her yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama’ bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla Türk Yurdu Koleji ilk okuldan lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama eğitimine büyük önem vermektedir. Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme’, ‘sistematik düşünme’ yani kısaca ‘algoritmik düşünme’ becerisini geliştirir.

Türk Yurdu Koleji kodlama derslerini üç başlık altında sınıflandırmaktadır:

Yarı Kodlama Dersleri:

1. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık olan yarı kodlama eğitimlerimizde öğrenci sınıf öğretmeninin rehberliğinde bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenmektedir.

Burada bahsettiğimiz problemin analizi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmek ve optimum çözümü seçmek ve son olarak seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması adımları bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gereken gerçek adımları ifade etmektedir. Böylece, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bilgisayar başında doğrudan kod yazmak yerine bugün “unplugged” olarak ifade edilen yöntemle kodlama öncesi aşamaları öğrenmektedir.

Kod Blokları ile Kodlama Dersleri:

Türk Yurdu Koleji’nde 2. sınıf ve 7. sınıf arası öğrencilerimiz için MS KODU, Scratch, Appinventor gibi programlamanın kod blokları ile gerçekleştirildiği platformları kullanarak kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler taşıyan kod blokları içeren platformlar sayesinde çocuklar kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma geliştirme geliştirmeye odaklanıyor.

Kayıtlı bir öğrenci, Türk Yurdu Koleji’nin online çoklu ortam ders içeriklerini adım adım takip ederek en profesyonelinden en amatörüne, en karmaşığından en basitine bütün yazılım platformlarının ‘koşul’, ‘içiçe koşul’, ‘döngü’, ‘içiçe döngü’, ‘değişken’, ‘koordinat’, ‘mantıksal operatörler’, ‘matematiksel hesaplamalar’, ‘görsel ve başlangıç özellikleri’ gibi ortak bileşenlerini kod blokları ile uygulamalı olarak öğreniyor. Dersleri takip eden bir öğrenci bilgisayarda veya mobil ortamlarda çalışabilen kendine özgü kodları kısa bir zaman Bilişim Garajı derslerine paralel bir şekilde geliştirmeye başlayabiliyor.

Söz Dizimi ile Kodlama Dersleri:

Bilgisayar programlama veya kodlama deyince aklımıza ilk olarak İngilizce kelimeler ve çeşitli işaretlerden oluşan karmakarışık ifadeler gelir.

Daha çok lise öğrencilerine yönelik geliştirdiğimiz online içeriklerle, MS Small Basic ve Python platformlarında öğrencilere doğrudan söz dizimi oluşturarak kod yazma bilgi ve becerileri kazandırmaktayız.

MS Small Basic, Visual Studio’daki Visual Basic dilinin çocuklar ve acemiler için özel olarak sadeleştirilerek geliştirilmiş halidir. Small Basic, öğrencilere ileri seviye programla ortamlarının kütüphane kullanımı, otomatik tamamlama, nesnelerin özellikleri ve methodları gibi en temel bileşenlerini tanıma ve kullanma fırsatı vermektedir.

Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda  Python lise öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir. 

Üç Boyutlu Tasarım Eğitimlerimiz

     

Üç boyutlu yazıcılar, insanlık tarihini en derinden etkileyen buluşlardan birisi olmaya aday görünmektedir. Üç boyutlu yazıcılarla insanlar kendi kas güçlerine olan ihtiyacı neredeyse sıfırlamaktadır. Üç boyutlu olarak tasarladığınız herhangi bir şeyi elinize dokunmadan herhangi bir materyalle sıfır hata ile üretme imkanı veren bu yazıcılar günümüzde sağlık sektöründen, otomotiv sanayine, gıda sektöründen havacılık sektörüne üretimle ilgili bir çok alandaki ezberleri bozmaktadır. Kısa bir zaman içerisinde her evde-işyerinde birkaç adet olacak bu makineler ihtiyaç duyduğumuz şeyleri olduğu yerde üretmemizi sağlayacak, böylece kitle üretimi yapan süper fabrikalar döneminden bireysel üretime dönüşümü sağlayan mikro fabrikalar dönemine geçiş yapmış olacağız. Bu anlamda, üç boyutlu tasarım becerisi, günümüz 16 yaş altı nesillerin ileri en fazla ihtiyaç duyacakları beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Autodesk Tinkercad, ilkokuldandan lise yıllarına kadar tüm seviyelerde kullanabildiğimiz, çok başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Hazırladığımız online içerikleri takip eden bir öğrenci Tinkercad.com adresinde hizmet veren yazılımı kullanarak çeşitli geometrik şekilleri kullanarak neler tasarlayabileceğini fark ediyor ve bu yönde bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Tinkercad ile yapılan tasarımın üç boyut dosyası bilgisayara indirilerek üç boyutlu yazıcıdan kolaylıkla çıktısı alınabilmektedir.

Google Sketchup, bilgisayara yüklenerek offline kullanılan oldukça başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Tinkercad’e göre kullanımı biraz daha ayrıntılı bilgi ve beceri gerektiren Sketchup’ı özellikle lise öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Bir öğrenci ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiği bir şeyin tasarımını bu platformda bulunan kütüphanedeki binlerce örnekten esinlenerek oluşturabilmekte ve hızla üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alabilmektedir.

Akıllı Cihaz Tasarımı

Uzak ve yakın çevremiz akıllı cihazlarla çevrilmiş durumda. Cep telefonumuzdan, arabalarımızdaki, evlerimizdeki onlarca özelliğin arkasında sensörlerden topladığı verileri mikrodenetleyicilere yüklenen kodlar ile işleyerek bize gerekli hizmetleri ve kolaylıkları sunan akıllı cihazlar bulunmaktadır. Bu nedenle, elektronik tasarım ve kodlama içeren bu derslerimizi robot tasarım olarak değil, akıllı cihaz tasarımı olarak isimlendirmeyi uygun gördük. Çocuklarımızın sensörleri, mikrodenetleyicileri, kod becerilerini, motorları, LED’leri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale getirebileceklerini onlara gösteriyoruz.

Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini tasarımı tamamen bize ait atölye kutularını kullanarak geçekleştiriyoruz. Bu kutuların en büyük özelliği, içinde bulunan 10 civarında sensör, bir adet Arduino Uno mikrodenetleyici, bir adet breadboard, bir adet DC motor, bir adet servo motor, bir adet RGB LED ve çeşitli LED’lerle etraflarında gördükleri hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini çocuklara göstermesidir.

Ortaokul öğrencileri Arduino Uno’ları Scratch for Arduino yazılımı ile kodlarken, lise öğrencileri Arduino’nun kendi orijinal IDE’si ile kodlamaktadır. Türk Yurdu Koleji’ndeki online multimedya ders içeriklerini takip eden bir öğrenci, karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştiriyor, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazıyor ve sistemi çalışır hale getirebiliyor.

Braintec ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini 1.sınıf ve 4. Sınıf arası öğrencileri için geliştirdik. Bu yaş grubunun kullanımına uygun elektronik devre elemanlarından oluşan set sayesinde öğrenciler onlarca farklı devre kurup enerjinin harekete, farklı seslere ve ışığa dönüştüğü eğlenceli tasarımlar gerçekleştirebilmektedir. Bu yaş grubu, devre için herhangi bir kod yazmamakla beraber, bir devre üzerinde elektriğin girdi-işlem-çıktı (input-process-output) sürecini birebir yaşamaktadır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SİTE İÇİ ARAMA